Dąbrowa Górnicza ul. Kołłątaja 24
+48 533 371 115 (kosmetyka)
+48 601 404 704 (medycyna estetyczna)

Ewakuator dymu zabiegowego

Ewakuator dymu zabiegowego

Badania naukowe dowiodły, że dym i opary powstające podczas wykonywania zabiegów koagulacji, odparowywania i ablacji zawierają materiał aktywny biologicznie.

Biologiczne i chemiczne zanieczyszczenia powstające podczas wykonywania powyższych zabiegów mogą stanowić istotne zagrożenie zdrowia dla pacjentów, personelu i innych osób przebywających w pomieszczeniu.

CZYM JEST DYM ZABIEGOWY I CZYM GROZI JEGO WDYCHANIE?

Dym chirurgiczny składa się z wody oraz resztek komórkowych, w tym substancji chemicznych, cząstek krwi i tkanek oraz wirusów i bakterii.
Jeśli dym nie jest odsysany, rozprasza się i może być wchłonięty przez człowieka.
Powstałe gazy zawierają w sobie tlenek węgla (czad), cyjanek wodoru, toluen, benzen, formaldehyd, tetrachloroetylen i benzopiren. Ponad czterdzieści chemikaliów zostało wyizolowanych z dymu chirurgicznego.
Oprócz trującego dymu, toksyny chemiczne mogę prowadzić do podrażnienia płuc i zapalenia dróg oddechowych. W szczególności benzen, toluen, ksylen i etylobenzen – substancje mutagenne – mogę wywoływać bóle głowy, podrażnienia oczu, nosa i gardła.
Gazy takie jak tlenek węgla i metan, które zostały wykryte w dymie chirurgicznym, są mutagenne i karcinogenne tak samo jak dym tytoniowy.

Dym zabiegowy może powodować

 • zapalenie dróg oddechowych
 • rozedma, astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • kaszel
 • katar
 • ogólne osłabienie
 • podrażnienie oczu
 • nudności/wymioty
 • niedotlenienie, zawroty głowy
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe
 • zmiany jamy nosowo-gardłowej
 • łzawienie
 • kolka
 • zapalenie wątroby
 • białaczka
 • HIV
 • nowotwory